Nevezetességek

Várdombi Templom

 

Várdomb római katolikus templomát, a Nepomuki Szent János templomot Theresianum Akadémia Alapítványa építette 1787-ben a falu német lakosai számára. Anyakönyvet 1784 óta vezetnek, de csak 1809-ben lett önálló plébánia, addig Bátaszékhez tartoztak. A barokk stílusban épült templom az 1838-as tűzvészben leégett, de aztán újjáépítették. Az egyhajós templom keleti végében fa orgonakarzat található. Lépcsőjébe római köveket építettek. Valószínűleg az 1838-as tűzvészben elpusztult a főoltára is.

 

Ezt ma egy egyszerű oltárkép pótolja, melyet 1886-ban Graits Endre festett. Egy érdekes Mária-oltár mellett a templom leghíresebb emléke a tolnai ferences templomból származó Utolsó vacsora kép, melyet Tintoretto-nak, vagy tanítványának tulajdonítanak.

 

A nagyméretű, a templom teljes szélességét kitöltő kép egykor a kolostori ebédlő falán függött. A copf oltárok, a szószék, a keresztelőmedence 1800 körül készült.

 

Plébánia

 

A templom melletti plébániát szintén a Theresianumi Uradalom építtette 1787-ben, amikor a templomot, és az iskolát. Benne 1998 óta állandó helytörténeti kiállítás tekinthető meg.

 

   


 

Világháborús emlékmű

 

A templom mellett emlékmű őrzi Várdomb 27, az első világháborúban és 50, a második világháborúban elesett hősi halottainak nevét. Az emlékmű tetején a turulmadár található.

 


 

Milleniumi emléktábla

 

A templom mellett található egy milleniumi emléktábla, melyet Jézus Krisztus születésének 2000., az államalapítás 1000., Várdomb alapításának 250. évfordulója alkalmából avattak 2001-ben.


 

Árpád-házi Szent Erzsébet emléktábla

 

 Ugyanitt található egy emléktábla Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére, születésének 800. évfordulójára.

 

1956-os emlékmű

 

 2006. október 23-án avatták fel az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának emlékére a Bakó László által készített emlékművet. Az emlékmű egy nemzeti zászló, melynek a közepe lyukas.

 


 

Vendel szobor

 

 Az egykori római erődítmény helyén, a Kocsmadombon áll az 1791-ben állított festett Szent Vendel szobor. A pásztorok védőjének, Szent Vendelnek a kultusza a német telepesek XVIII. századi megjelenéséhez köthető.


 

Török kút

 

 A 15. századból származik az a török kút, amely a falu határában található.

 

Római kő

 

 A római út nem a mai országút nyomvonalán hagyta el Várdombot, hanem nyugatabbra, ahol ma jól járható dűlőút fut a dombok lábánál déli irányban. Ez őrizte meg a régi utat, kellemes sétalehetőséget biztosítva a szőlők és az érdekes, részben a XIX században épített présházak között. A falu déli vonalában, a domboldalon észak-déli irányban haladó dűlőút mellett felállított, szögletes lefaragott kőtömb valószínűleg római eredetű, de nincs rajta sem felirat, sem ábrázolás. A helybeliek szerint ugyanitt a dűlőút mintegy 30 m hosszan faragott kövekkel van kirakva, ezek azonban jelenleg nem látszanak.

 

Kápolna és kálvária

 

 A temetőben található a Seitz-kápolna, melyhez 12 stációs kálvária vezet. A kápolnában ünnepekkor megtekinthető a Hősök Könyve, mely a két világháborúban elesett várdombi hősi halottak képeit és adatait őrzi. Sok oldal még üresen áll. Aki még fel nem tüntetett információval rendelkezik, kérjük jelezze a Polgármesteri Hivatalban.