Hírlevél (2012.10.23)

Tisztelettel köszöntöm Várdomb község lakosságát!

Egy évvel ezelőtt indítottuk a pályázatot a kamerarendszerre, és most az elszámolásához érkeztünk. A decsi Körzeti Megbízotti csoport irodájába van bekötve a hat kamera képe, ezzel remélhetőleg tovább javul a közbiztonság.

A napelemes pályázat kivitelezése még nem kezdődött meg. Reményeink szerint november hónapban ez is elkészül. Ez a rendszer áramot termel, és az iskola, óvoda valamint az önkormányzat épületeinek fogyasztását hivatott csökkenteni.

Legnagyobb beruházásunk a Dél-Tolna Aqua project- ivóvíz minőség javító beruházás eljutott a megvalósulási szakaszba. A decsi és bátaszéki kutak vize új szűrő berendezésen keresztül jut majd a várdombi nyomás fokozó tározóba, megoldva a magasabb területeinken jelentkező nyomás ingadozást. A rendszer hálózat fejlesztési elemeket is tartalmaz, reméljük, hogy a maradék eternit csöveinket is sikerül kicserélnünk általa. A beruházás várhatóan másfél év múlva fejeződik be.

Két másik pályázat munkái is elkészültek. A Római Katolikus egyház és az Együtt Várdombért Egyesület a falu múzeum tető felújítását, az udvaron színpad szerű burkolat kialakítását, a pajtában korszerű, magas igényeket is kielégítő WC-t, az épületben konyhát és két helység felújítását végezte el.

Más jellegű a Bursa Hungarica pályázat, ami a főiskolára járó fiataloknak nyújt segítséget. Az Együtt Várdombért Egyesület százezer forint, az önkormányzat kettőszáz ezer forint, míg az állam háromszáz ezer forint támogatást fektet a várdombi fiatalok továbbtanulásába.

Változásokat hoz a 2013-as év az iskolánk életében is. Az oktatás önkormányzati feladatból állami feladattá válik. A háromezer fő alatti létszámú településeken az állam átveszi az iskolák üzemeltetését. Bízunk benne, hogy a jól és eredményesen működő intézmények, mint a várdombi is, túlélik az átszervezéseket!

Az önkormányzati törvény szerint a kettőezer fő alatti településeknek önkormányzati társulást kell létrehozniuk lehetőleg 2013 január elsejével.

Várdomb-Pörböly együttes létszáma nem éri el az alsó határt, így lépéskényszerben voltunk. A tárgyalások során kifejezésre jutott az az igény, hogy Várdomb és Pörböly a huszonhárom együtt töltött évet ne rúgja fel, hisz megye szerte az a hírünk, hogy mintaszerűen működik a körjegyzőségünk.

Év elején (február elsején) levélben kerestem meg Alsónána Polgármester asszonyát és Képviselő-testületét, hogy foglaljanak állást abban a kérdésben, hogy Pörböly mellett kívánnak-e velünk önkormányzati társulást létrehozni Várdomb székhellyel. Több olyan tárgyaláson vettünk részt, aminek a létrehozandó társulások és az azokkal történő egyeztetés volt a célja. Bátán merült fel egy Báta központtal létrehozandó Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb társulás gondolata. Ezt mi így nem tudtuk elfogadni, ekkor még székhely kívántunk lenni.

Közben jött a hír, hogy Alsónána Bátaszékkel, Báta pedig Sárpilissel írt alá szándéknyilatkozatot az együttműködésre.

Az új helyzetben látszott, hogy kirendeltségként tudunk tovább működni úgy, hogy a lakosság minél kevesebbet, vagy inkább semmit se vegyen észre a falut érintő változásból.

A képviselő-testületek Sárpilis, Báta-Sárpilis, Decs és Őcsény irányt határoztak meg tárgyalási iránynak.

A tárgyalások során kiderült, hogy bárhol szívesen fogadnak bennünket, és mindenhol örültek a „kirendeltség” gondlatnak, hisz így nem lesz a székhely településeknek többlet feladata a társulásból adódóan.

Várdomb és Pörböly Képviselő-testülete együttes ülésen a polgármesterek tájékoztatóját meghallgatva Őcsényt választotta az önkormányzati társulás partneréül. Reméljük, hogy a szerződés a kölcsönös előnyökhöz való jutást fogja segíteni, ezért hosszú távra szól. Hangsúlyozni kívánom, hogy ezután is a várdombi lakosság ügyeit Várdombon kell intézni! Ha mégse váltaná be a reményeket, akkor másfél év múlva, a 2014-es parlamenti választások után hatvan napig lesz lehetőségünk a társulást újragondolni.

Két elkövetkezendő eseményre hívom a tisztelt lakosságot:

október 27-én délután három órakor a Kitelepítettek Emlékparkjában dombormű átadó ünnepség,

november 1. Mindenszentek napján a temetőben halottak napi megemlékezés lesz

15 órakor.

Várdomb, 2012.10.23 Várdomb Község Képviselő-testülete nevében tisztelettel:

Simon Csaba 

Polgármester