Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha

 

Adatok

1. Intézményünk neve:
Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha

2. Intézményegységek:
Óvoda Várdombon
Óvoda Alsónánán
Bölcsőde Várdombon
Konyha Várdombon

3. Intézmény címe és telefonszáma:
Várdomb, Kossuth u. 119. 
Telefon: 74/430-013

4. Az intézmény OM azonosítója:
202097

5. Tag-intézmény címe és telefonszáma:
Alsónána, Kossuth u.35/37.
Telefon: 74/430-408

6. Intézmény fenntartója, címe, telefonszáma:
Várdomb Község Önkormányzata
Várdomb, Kossuth u. 117.
Telefon: 74/430-375


Alsónána Község Önkormányzata
Alsónána, Kossuth u. 121.
Telefon: 74/430-103

7. Intézmény típusa:
közös igazgatású, többcélú intézmény

8. Óvodai csoportjaink száma:
1 gyermekcsoport Várdombon
1 gyermekcsoport Alsónánán

9. Intézményvezető neve, címe, telefonszáma:
Pécsi Ildikó
7100 Szekszárd, Árpád u. 44/A 
Telefon: 06 20/2863503

10. Tag-intézményvezető neve, címe, telefonszáma:
Szőtsné Fehér Györgyi
7100 Szekszárd, Széchenyi u.
Telefon: 06 30/3599652
7100 Szekszárd, Széchenyi utca 55-57.
Telefon: 74/ 417-557

11. Az alapító okirat hatályba lépésének kelte:
2013. június 05.

Az alapító okiratot a Várdomb Község Önkormányzata 30/2013./VI. 05./ és Alsónána Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 60/2013. (VI. 05) számú határozatával fogadta el.

12. Az óvoda alaptevékenysége, szakfeladata:
- 851011 Óvodai nevelés, ellátás
- 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- 851013 Nemzetiségi óvodai nevelés és ellátás - német nemzetiségi kétnyelvű óvodai neveléssel
-856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
-562912 Óvodai intézményi étkeztetés

 Az óvodáról röviden

Intézményünk a várdombi óvodával, a várdombi bölcsődével és az alsónánai óvodával alkotják a Várdomb és Alsónána községek önkormányzatai által létrehozott intézménytársulás együttesét.

Óvodánkban a 3-7 (8) éves korú gyermekek életkori sajátosságait, fejlődés-neveléslélektani jellemzőit figyelembe véve, óvodásaink testi és érzelmi biztonságának megteremtésére és megőrzésére törekszünk. A szabad játékot, mint legfontosabb fejlődést segítő tevékenységet kiemeltnek tekintjük. Közös célunk, hogy úgy vezessük el gyermekeinket az iskola küszöbéig, hogy az új feladatokra felkészültek, alkalmasak legyen, s eközben megőrizhessék boldog gyermekkorukat!

Dokumentumok

Házirend
Közzétételi lista
Pedagógiai program (2013)
Szervezeti és Működési Szabályzat