Ülés (2022. július 28.)

2022. július 28.

Meghívó

Meghívó

Előterjesztések

2022. évi intézményi térítési díjak felülvizsgálata

2022. évi intézményi térítési díjak felülvizsgálata (melléklet 1)

2022. évi intézményi térítési díjak felülvizsgálata (melléklet 2)

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezése, valamint az azokért fizetendő díjak értékéről szóló 1/2012. (I.12.) önkormányzati rendelet módosítása

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezése, valamint az azokért fizetendő díjak értékéről szóló 1/2012. (I.12.) önkormányzati rendelet módosítása (melléklet 1)

ESZGY Társulás 2021. évi működéséről szóló pénzügyi beszámoló

Vízközmű vagyon átruházására irányuló Integrációs Programban való részvétel megtárgyalása

A településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megtárgyalása

A településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megtárgyalása (melléklet)

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi pénzügyi elszámolásának elfogadásáról

A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megtárgyalása

Egyebek (melléklet)

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv (melléklet)